Hírlevél2010karácsony.pdf

Hírlevél2010karácsony.pdf — PDF document, 4363Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Túrmezei Erzsébet: 
Három karácsony gyermeke
Három karácsony fényében élek
s járom az utat, míg hazaérek. 
Mély szakadékban, meredeken, 
holt sivatagban, zord hegyeken, 
szomorú ködben kell néha mennem, 
fekete felleg fog körül engem. 
Ó, milyen sokszor megállna lábam, 
ha nem járhatnék három karácsony 
fénye nyomában.
Vártam az elsőt éveken át, 
nappalokon és éjjeken át. 
Gyermeki álmok ösvényein 
felé indultak lépéseim. 
Zsongó tavaszban, halk éjeken, 
utána sírt már az énekem. 
Adventi lángok róla lobogtak. 
fenyőn a gyertyák róla ragyogtak, 
róla zenélt az esti harang, 
feléje hívott: árván bolyongót 
és úttalant.
S életem felett felkelt a Csillag. 
Sugárzó hajnal ragyogva virradt . 
Szívem, a szegény egyszerű jászol 
ujjongva újult már a csodától: 
Volt kit boldogan bezárnia, 
benne pihent az Isten Fia? 
Zizegő szalmán, nem bársonyon. 
Ez volt az első, életújító 
karácsonyom!
 
A második meg?  mindennapos. 
Ébred a hajnal, a harmatos, 
s áldott az üde, reggeli óra: 
készülhetek a találkozóra, 
Égi Vendégem fogadhatom 
ünneplő szívvel mindennapon. 
Ha elindulok, hogy Ő vezessen, 
hogy Ő emeljen fel, ha elestem. 
Adjon erőt, hisz énbennem nincsen 
keresztet, terhet boldogan vinnem. 
Szüntelen várom. Őt keresem, 
nélküle árván ínségesen. 
S vele mindennap találkozom. 
Ez a második, soha nem múló 
karácsonyom.
De a lelkem még többre sóvárog, 
és karácsonyra még egyre várok. 
Megyek a földi zord utakon, 
míg színről-színre megláthatom 
mennyei trónján, akiben hittem, 
és aki felé vándorlok itt lenn. 
Addig én mindig előre nézek. 
Fogynak a napok, futnak az évek, 
utak maradnak messze mögöttem. 
Megyek előre vágytól űzötten. 
Addig a földön nincs pihenés. 
Minden az enyém, mégis kevés. 
Sietek addig mindenen át 
elérni ott fenn életem örök 
karácsonyát. 
Három karácsony gyermeke, élek, 
és ha elalél bennem a lélek, 
három karácsony kézen fog engem. 
Hozsánnás szóval három karácsony 
éneket zengem.
Húsvéti gyermekklubok
Húsvét   utáni   első   hétvégén,   április 
10-11-én   két   helyszínen,   Sárbogár-
don   és   Nagylókon   rendeztük   meg 
hittanosaink   számára   a   húsvéti 
gyermekklubot.   A   feltámadás   ese-
ményének   felelevenítésén   túl   most 
még több játékra nyílott lehetőség.
Tavaszi hangverseny
Különleges   színfolt   a   miklósi 
templomunk   életében,   amikor   a 
Sárszentmiklósi   Általános   Iskola 
kórusa ad koncertet. Ezúttal, április 
28-án, tavaszi hangversenyt dirigált 
Horváthné Mikuli Erzsébet igazgató, 
karvezető.   Az   előadásra   mind   a 
gyülekezet   tagjai,   mind   a   kórustag 
gyermekek szülei és testvérei is szép 
számmal voltak jelen, és megtöltöt-
ték a templomot.
Érdiek látogatása
Kedves látogatókat fogadtunk május 
8-án,   szombaton.   Az   Érdi 
Evangélikus   Gyülekezet   szokásos 
tavaszi   kirándulásának   célpontja   a 
környékünk volt, így kézenfekvőnek 
látszott, hogy hamar megszervezzük 
a   velük   való   találkozást.   A   két 
gyülekezet   tagjai   kötetlen   beszél-
getésben,   igehallgatásban,   szeretet-
vendégségben   voltak   közösségben. 
Mintegy   másfél-két   órai   együttlét 
után   intettünk   búcsút   evangélikus 
testvéreinknek.
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
HÍRLEVÉL
Sárbogárd-Sárszentmiklósi 
Evangélikus Egyházközség
2010. Karácsony
Karácsony
Hírek
background image
Pünkösdi csendesnap
Az   egyházmegyei   pünkösdi 
csendesnap idei helyszíne a gyönyö-
rű földrajzi fekvésű Nagyveleg volt. 
Május   24-én   a   templom   és   a 
gyülekezet   tulajdonában   lévő 
kastély   adott   otthont   a   rendez-
vénynek,   amely  Ó   és   új   Krisztus 
gyülekezetében
 
mottót   viselte. 
Valóban:   Jézus   gyülekezetében 
helye van a tradíciókkal rendelkező 
„ős-evangélikusoknak”   éppúgy, 
mint   a   világi   környezetből   betérő, 
keresztyén   múlttal   nem   rendelkező 
új tagoknak is.
Sárszentlőrinci vendégség
A   tavalyi,   miklósi   ökumenikus 
cigány-magyar   istentiszteletre   való 
meghívásunkra   válaszként   ezúttal 
sárszentlőrinci   testvéreink   láttak 
bennünket   vendégül   gazdag   múltú 
községükben   június   12-én.   Az   ott 
töltött  délután  során  megtekintettük 
azt   a   házat,   ahol   Petőfi   Sándor 
evangélikus   költőnk   diákévei   során 
megszállt;   megnéztük   a   néprajzi 
múzeumot,   nagyot   sétáltunk   a 
településen,   valamint   bensőséges 
hangulatú   istentiszteleten   vettünk 
részt. Szívbéli örömünk, hogy mind 
a   gyülekezet   vezetőjével,   Karlné 
Csepregi Erzsébettel, mind a gyüle-
kezet   cigány   és   magyar   tagjaival 
barátságot,   testvérszeretetet   ápolha-
tunk.
Piliscsabai férfikonferencia
Június   18-20   között   gyülekezetünk 
férfikörének tagjaival már többedik 
alkalommal
 
látogattunk
  el 
Piliscsabára,  az Országos Evangéli-
kus   Férfikonferenciára.   Itt   már 
ismerősként köszöntjük a   szombat-
helyi,   veszprémi,   beledi,   és   más 
evangélikus gyülekezetekből érkező 
sorstársainkat.   Mindig   levonjuk   a 
tanulságot:   gyülekezetünknek   szük-
sége van férfiakra, akik a közösség 
iránti   hűséggel   végzik   feladataikat, 
és   terelgetik   családtagjaikat   a 
gyülekezet „legelőjére”. 
Nyári gyermektábor
Hagyománya   van   annak,   hogy   a 
nyári   hittanos   táborok   nagy 
igényességgel  készülnek  a  vezetők, 
és   a   gyermekek   meghatározó 
élményekkel   gazdagodva   térnek 
haza.   Idén   július   5-9   között 
rendeztük   meg   az   „Öt   kő   tábort” 
Sárszentmiklóson.   Sok-sok   játék   – 
közöttük ősi, távoli kontinens játéka 
is   –,   köveket   magában   foglaló 
bibliai  történetek,  énekek,  gorsiumi 
kirándulás,   számháború,   foci, 
vetélkedő,   és   sok   olyan   élmény, 
amelyeket felsorolni sem lehet.
Fafaragó tábor
Július   19-23   között   gyülekezeti 
életünk  egyik  színfoltja,   a   fafaragó 
kör tartotta meg táborát, ugyancsak 
a sárszentmiklósi közösségi házban. 
A fő feladat egy kis hajó elkészítése 
volt,   amelyet   a   fiúk   ki   is 
próbálhatták   balatoni   kirándulásuk 
alkalmával   (ahová   egyébként   a 
strandolás   mellett   egy   fafaragó 
kiállítás   megtekintésére   is   utaztak). 
A hét bibliai leckéi Noé bárkájának 
történetét dolgozták fel. 
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
background image
Egyházmegyei zenei tábor
Nagy   öröm   számunkra,   hogy 
hittanosaink   közül   többen   is   zenét 
tanulnak.   Mindhárman   vállalkoztak 
arra,   hogy  egy teljes  hetet   töltenek 
Csákváron, az egyházmegyei Zengő 
Táborban.   A   zenei   táborban 
egyrészt   egyénenként   folyik 
hangszeres   oktatás,   másrészt   közös 
foglalkozásokon,  kórusmunkában  is 
részt   vesznek   a   gyerekek.   A   záró 
hangversenyre néhány szülővel mi is 
ellátogattunk, és nagyon színvonalas 
előadásban volt részünk.  
Tábortalálkozó
A
 
különböző
 
településen, 
településrészen,   iskolában   tanuló 
hittanosaink között a nyári táborban 
közösség   formálódik.   A   közösség 
tagjai   pedig   keresik   az   alkalmat   a 
találkozásra.   Így   történt   augusztus 
28-án   is,   amikor   tábortalálkozóra 
gyűltünk össze Sárszentmiklóson. Jó 
volt feleleveníteni a nyári énekeket, 
emlékeket,   és   együtt   megnézni   a 
nyáron   készült   videó   felvételeket, 
fényképeket. 
”Három kő” tábor Nagylókon
Augusztus   27-én,   illetve   30-31 
között a nagylóki hittanosok táborát 
rendeztük   meg   a   helyi   „Tavi 
palotában”. A közelgő iskolakezdés 
előtt jó volt még utoljára  élvezni a 
nyári   szünidő   szabadságának   ízét. 
Óvodás   és   kisiskolás   egyaránt 
gazdagodott   a   miklósi   táborhoz 
hasonló,   annál   némileg   rövidebb 
tábor során.
Templomjubileum
Nehéz   röviden   összefoglalni   azt   a 
tartalmas programsorozatot, amelyet 
az   idén   140   sárszentmiklósi   temp-
lom jubileumára rendeztünk. 
Az   ünnepségsorozat   nyitányaként 
október   3-án   a   Sárbogárdi   Refor-
mátus   Gyülekezet   adott   hangver-
senyt.   A   miklósi   reformátusokkal 
való   sorsközösség   végigkísérte 
Gyülekezetünk   életét,   így   a 
koncertnek üzenet értéke volt a mai 
testvérkapcsolatunk számára is.
Október 10-én az ír zenét játszó Éirí 
együttes hozta közel hozzánk a kelta 
népzene   gyönyörűséges  világát.   Az 
énekesnő,  D.  Kiss Ildikó  megindító 
átéléssel   szólaltatta   meg   a 
keresztyén témájú énekeket.
A   miklósi   templomból   kilépve, 
október   18-án   már   a   Madarász 
József Városi Könyvtárban fogadtuk 
az  irodalom  iránt  érdeklődőket.   Az 
este   folyamán   olyan   evangélikus 
lelkészek tollából született novellák, 
írások hangzottak el, akiknek közös 
élménye volt a miklósi gyülekezet-
tel. Közülük külön ki kell emelnünk 
Jakus   Imrét,   a   gyülekezet   egykori 
lelkészét.   Az   írásokat   felolvasó 
magyartanárok   és   diákok   magas 
színvonalú   előadása,   valamint   a 
zeneiskolás   diákok   –   köztük 
hittanosaink!   –   igényes   zenei 
betétdarabjai   felejthetetlen   estét 
szereztek a résztvevőknek.
Október   25-én   újra   Sárszentmiklós 
adott otthont a miklósi evangélikus-
ság történetét megrajzoló könyvünk 
bemutatójának.   A   közösségi   ház 
termében   a   kiadvány   szerkesztői 
osztották   meg   a   hallgatósággal   a 
kutatás   során   szerzett   tapasztala-
taikat.   Kevés   gyülekezet   büszkél-
kedhet ilyen szép, ízléses, tartalmas 
kiadvánnyal!
Október   30-án,   reformáció   előesté-
jén,   napra   pontosan   a   templom 
felszentelésének   140.   évfordulóján 
ünnepi   hálaadó   istentiszteletet 
tartottunk   a   jubiláló   istenházában. 
Szarka   István,   a   Fejér-Komáromi 
Egyházmegye   esperese   hirdette   az 
igét.   Az   ünnepi   díszközgyűlésen   a 
testvéregyházak lelkészei jókívánsá-
gaikat fejezték ki a gyülekezet felé, 
a   gyülekezet   felügyelője,   Lang 
Sándor, és néhány tagja is felszólalt. 
A   korábban   meghirdetett   jubileumi 
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
background image
rajz-fotó-   és   írásmű-pályázat   ered-
ményhirdetése   is   ekkor   történt, 
melynek   díjait   a   gyülekezet   tagjai 
készítették   és   ajánlották   fel.   A 
következő pályázókat díjaztuk:
Rajz kategória
1  Tatai Boglárka
2  Oszlánczi János és Horváth János 
(megosztott helyezés)
3  Gazsó Anna és Veronika 
Fotó kategória
Váraljai Péter
Írásmű kategória
Dancs Ferencné Rehák Mária
Játszóház
November   13-án,   közkívánatra, 
vagyis   hittanosaink   kérésére 
játszóházat   szerveztünk.   Milyen   jó 
együtt   lenni   az   iskolától   távol, 
kötetlen játék során is!
Adventi házikó
November   27-én,   advent   első 
vasárnapját   megelőző   szombaton, 
hittanosainkkal   adventi   házikót 
készítettünk.   Karácsonyig   minden 
nap   egy-egy   ablakocska   nyitásával 
egy   újabb   drága   Ige,   ígéret 
olvasható   Jézus   közelgő  eljövetelé-
ről.   A   gyermekek   számára   szép 
adventi készülődés eszköze.
Karácsonyi gyermekklub
Idén   is   várjuk   hittanosainkat   a 
karácsonyi   gyermekklubba.   Meghí-
vó a Hírlevélben!
Ökumenikus imahét
2011. január  16-23 között rendezik 
világszerte   az   ökumenikus   imahét 
alkalmait.   A   helyi   testvéregyházak 
imaestéinek   beosztása   még   nem 
ismert,   istentiszteleti   hirdetésekből, 
sajtóból   mindenki   értesülhet   róla. 
Már   most   készüljünk   rá   – 
imádsággal!
Az alábbiakban a templomjubile-
um kapcsán meghirdetett írásmű-
pályázat   nyertes   művét   olvashat-
juk.   Kifejezetten   sajnálom,   hogy 
az   Olvasók   nem   láthatják  Dancs 
Ferencné   Rehák   Mária
  szemet 
gyönyörködtető   betűvetését   –   ám 
a   gondolatok   és   emlékek   még   a 
számítógép   megszokott   betűtípu-
sán   keresztül   is   elevenek,   élveze-
tesek, szívet melengetők.
Már   kisgyermekkoromban   is   nagy 
szeretettel,   jóérzéssel,   büszkeséggel 
éltem meg, hogy nekünk, evangéli-
kusoknak,   van   egy   szép   templo-
munk.   A   családi   szájhagyomány 
szerint a dédapám Németországban 
részt   vett   a   templomépítés   javára 
szervezett   pénzgyűjtésben,   később 
az   építkezésben.   Hosszú   éveken 
keresztül   helyünk   volt,   és   van   az 
elöregedett padokban.
Az   első   „utamon”   keresztanyám 
tartott   a   keresztvíz   alá.   Ez 
megismétlődött   a   testvéreimmel, 
később a fiaimmal is.
Ahogy   növekedtünk,   édesanyám 
megtanította velünk az imádságokat 
és   a   templomba   illő   viselkedést, 
fegyelmezett   odafigyelést   minden 
történésre.   A   vasárnapot   az   tette 
ünnepivé, hogy délelőtt és délután is 
elmentünk a templomba.
Az   első   harangszó   után   anyánk 
kikészítette   az   ünneplő   ruhánkat, 
apánk   fényesítette   az   ünnepi 
cipőnket.   Kézen   fogva   érkeztünk  a 
templomba. 
A templom előtt a gyülekező férfiak 
csoportokban   beszélgettek   a 
harangozásig.   Asszonyok,   gyerme-
kek,   egyenesen   a   helyükre   ültek. 
Akkor   már   kialakult   az   ülési   rend. 
Az   ajtón   belépve   jobboldalt 
helyezkedtek   el   a   férfiak.   Elöl   a 
tisztségviselők,  iparosok,  módosabb 
parasztok, hátul a többiek. Az ifjak a 
kórusban  foglaltak   helyet.  Balra  az 
asszonyok   kor   szerint   ültek:   elöl   a 
fiatalok pici gyermekükkel, hátul az 
idősek.   Ők voltak  többen.  Az  oltár 
jobboldalánál   két   padsor   a 
nagylányoké   volt.   Az   elsőben   az 
idősebbek,   hátul   a   megkonfirmált 
fiatalok ültek. Előttük hosszú lóca az 
iskolás   lányoké   volt.   Az   oltár   bal 
oldalán  az  urak  padja  állt. Az  első 
sorban   a   papné,   a   tanítóné   és   az 
alkalmanként   érkező   vendégek 
ültek,   hátul   az   iparos   családok 
feleségei és leányai foglaltak helyet. 
A   vidékről   érkezőknek   nem   volt 
énekeskönyvük.   Erre   felfigyeltem, 
és a kijelölt éneket kikeresve eléjük 
vittem   az   enyémet.   Felhangzott   a 
táblára   kirakott   számú   ének.   Az 
orgona fenséges hangja betöltötte az 
egész  templomot. A sekrestye  előtt 
helyet foglaló pap könyökölve, arcát 
tenyerébe takarva még átgondolta a 
prédikációt,   és   átvette   méltó 
szerepét. Nagyon figyeltem, mert a 
nagyanyám   mindig   megkérdezte: 
„Mi   volt   az   Ige,   kislányom?” 
Nagymama   bibliaolvasó   asszony 
volt.   Az   ünnepi   ebéd   után 
pihenésnek   nevezte   a   lelki 
táplálékot. 
Iskolás   koromban   a   fiatal   tanítók 
szép   karácsonyesti   ünnepélyt 
rendeztek   velünk   a   templomban. 
Díszes   karácsonyfa   várta   az 
érkezőket.
 
Alatta
 
színes 
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
Események
A mi templomunk
background image
mesekönyvek   és   más   ajándékok. 
Felhangzottak   a   szép   karácsonyi 
énekek.   Én   verset   is   mondtam.   Az 
ünnepi   hangulatú   kis   jelenethez 
angyalkának   öltöztünk.   Az   egyik 
angyalka   közel   állt   az   égő 
gyertyákhoz   és   megperzselődött   a 
szárnya.   Gyors   mozdulatokkal 
eloltottam. Azt mondták, én voltam 
az arkangyal. A szép ünnepség után 
mesekönyvet,   édességet   és   más 
ajándékokat   kaptunk.   Én   egy   szép 
nagy,   színes   táblájú   könyvet 
vihettem  haza.   Sokáig  olvasgattam, 
vigyáztam rá.
Hatodik   osztályos   korunkban 
elérkezett   a   konfirmálás   ideje. 
Pünkösd  ünnepe   előtt  kitakarítottuk 
a templomot. Vadgesztenye virággal 
díszítettük   a   padok   elejét.   Az   oltár 
díszítéséről   –   mint   mindig   –   az 
áldott   emlékű   Bokor-lányok 
gondoskodtak.   Cserepes   aszpará-
gusszal,   élővirággal   kedveskedtek 
az Úrnak, és az ünneplő gyülekezet 
tagjainak. Pünkösd első ünnepén az 
oltár   előtt   félkörben   ülve   vártuk   a 
konfirmációs   kérdéseket.     Emlék-
szem   az   elsőre:   Miért   élünk   itt   a 
földön? Felelet: Azért, hogy szentek 
legyünk,   és   Istent   szeretetben 
szolgáljuk.   Sor   került   az   imádsá-
gokra is, azokat a gyengébb tanulók 
is   tudták.   Mi   lányok   Pünkösd   első 
napján   rózsaszín   ruhában,   második 
ünnepen   –   mikor   először 
részesültünk úrvacsorában – hófehér 
ruhában   voltunk.   Így   kerültünk   az 
egyházunk felnőtt tagjai sorába.
Nemzeti   ünnepen   a   község   vezető 
emberei, s a Frontharcos Szövetség 
tagjai is megjelentek az istentisztele-
tünkön. Emelte az ünnepi hangulatot 
a mi embereink gyönyörű karéneke, 
a   tanító   úr   vezényletével.   Nemzeti 
imáinkon   kívül,   szép   temetési 
énekeket   is   tudtak,   amivel 
megtisztelték   az   elhunytat   és   a 
gyászolókat. 
Böjt   és   advent   idején   esti   imára 
hívott bennünket a harangszó. A mi 
harangjaink   gyönyörű   hangzásúak, 
jól   felismerhetők.   „Bevonultak” 
elődeik   az   első   világháborúba.   Az 
újakat  Megjöttek   a   harangok  c. 
verssel   édesanyám   is   köszöntötte. 
Ők kísérték el őseinket, szeretteinket 
utolsó   útjukra,   hívták   és   hívnak 
bennünket az Isten házába.
Jeles   születésnapján   köszöntöm 
kedves   templomunkat.   Hálával 
emlékezem   papjainkra,   a   tevékeny 
hívekre,   akik   gondját   viselték, 
szolgálták   nemes   értékünket.   Hívő 
lelkek   melege   enyhítse   a   kőfalak 
hidegét,   mint   régen,   őseink   idejé-
ben!
Az   alapítvány   2006.   október   31.-e 
óta   működik.  A   2010.   esztendőben 
az   alapvető   céljainak   megfelelően 
segítette az evangélikus egyházköz-
ség fejlődését.
Ebben az évben 100 000. Ft érkezett 
adományként   az   alapítvány 
számlájára,   valamint   87   000   Ft-ot 
ajánlottak   fel   az   állampolgárok   a 
személyi   jövedelem   adójukból,   az 
adó 1 %-át.
Az   alapítvány   40   000   Ft-tal 
támogatta, az egyházközség keretén 
belül   működő   „fafaragó   kör”   nyári 
táborozását.
Az   év   második   felében   történt 
Sárbogárdon,   a   lelkészi   hivatal 
berendezése,   felszerelése.   Az   iroda 
bútorainak   beszerzéséhez   az 
alapítvány   120   000   Ft-tal   járult 
hozzá.   Az   alapítvány   kuratóriuma 
köszönetet   mond   mindazon 
személyeknek,   akik   adományukkal, 
vagy   személyi   jövedelem   adójuk   1 
%-ával  támogatták alapítványunkat, 
és kérjük, ha tehetik ezt tegyék meg 
a 2011. esztendőben is.
A kuratórium nevében: 
Lengyel József
2010-ben   három   gyermeket   és   egy 
felnőttet kereszteltünk meg. Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy immáron ők 
is   Isten   országának   várományosai, 
és gyülekezetünk tagjai. Név szerint: 
László   Márton,   Késmárki   Mirjám, 
Késmárki Zsófia, Késmárki Viktória. 
Isten áldja őket életük során!
Az   elmúlt   esztendőben   három 
testvérünket   kísértük   utolsó   földi 
útjukra
 
a
 
feltámadás 
reménységében. Akik előre mentek: 
özv. Túry Miklósné sz. Fancsik Ilona 
Ann
a   (95),  Huszár   József  (62), 
Kutnyánszky   László  (84).  Németh 
Jánosné   sz.   Lepsényi   Etelka 
testvérünktől   református   rendtartás 
szerint,
 
de
 
evangélikus 
gyülekezetünk emlékező szeretetétől 
kísérve   búcsúztunk   el.   Urunk 
irgalma   takarja   el   emberi 
gyarlóságaikat,   és   részeltesse   őket 
az örök életben!
Mindig öröm tölti el a szívünket, 
amikor   gyermekeket   részesíthe-
tünk   a   keresztség   szentségében. 
Idén   május   végén   nemcsak   az 
adatott   meg,   hogy   egyszerre 
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
Béldi Károly 
Evangélikus Alapítvány
Felnőtt keresztelés
Jöttek, elmentek...
background image
három   kisebb-nagyobb   gyermek 
homlokára   hulltak   a   keresztvíz 
cseppjei,   hanem   hogy   mellettük 
állt   egy   feleség,   édesanya   is. 
Késmárki   Viktória
  sárszentmiklósi 
gyökerű, családjával Balatonalmá-
diban él. Felnőttként határozta el, 
hogy   kéri   egy   fontos,   életéből 
kimaradt   eseményt,   a   kereszt-
séget.   Hozzá   intéztem   kérdései-
met.
-Hogyan   jutott   el   arra   az 
elhatározásra,   hogy   felnőttként 
megkeresztelkedjen?
-Gyermekkoromban   (kb.   10   éves 
lehettem) amikor megtaláltam néhai 
nagyanyám énekeskönyvét,  elkezd-
tem érdeklődni a vallás, az egyházi 
szertartások mikéntjéről. Ezt követő-
en   határoztam   el,   hogy   szeretnék 
megkeresztelkedni. Mivel családom 
tagjai   nem   gyakorló   hívők,   ezt   a 
vágyam   csak   felnőttként   tudtam 
megvalósítani.
-Hogyan készült a keresztségre?
-Igyekeztem   végig   gondolni   a 
családom   evangélikus   tagjainak 
életét   és   viszonyát   a   valláshoz,   a 
hithez.   Végig   néztem   Saját   eddigi 
életemet,  különös tekintettel azokra 
a   csomópontokra,   tragédiákra, 
örömökre,   amelyek   során   a   hitem 
formálódott. A keresztelést  megelő-
ző   felkészítések   alkalmával 
válaszokat kaptam a bennem felve-
tődött kérdésekre.
-Hogyan   gondol   vissza   magára   a 
keresztség szertartására?
-Megható   és   felemelő   volt,   hogy 
abban a templomban, azon a helyen 
lehetett   részem   a   keresztség 
szertartásában,   ahol   édesanyámat, 
nagyanyámat,   dédanyámat   keresz-
telték. Különösen csodás érzés volt 
lányaimmal együtt megkeresztelked-
ni.
-Mennyiben   tartja   életében  
meghatározónak a keresztségét?
-Egyre bizonytalanabb világunkban, 
nagyon   fontos   hogy   tisztában 
legyünk azokkal a hagyományokkal 
és   értékekkel   amelyek   zsinórmér-
tékül   szolgálnak   a   hétköznapjaink-
hoz.
-Miben   változott   a   keresztségével, 
ill. azóta az Istennel való kapcsola-
ta?
-Több erőt érzek ahhoz, hogy a rám 
mért nehézségeket elviseljem. Hitet 
abban,   hogy   Isten   szeretetével   a 
szívemben,   türelmes   és   szerető 
ember lehetek.
Az   elmúlt   fél   évben   sokat   haladt 
előre, és lényegében be is fejeződött 
a   sárbogárdi   gyülekezeti   ház   és 
lelkészlakás építése. A torony alatti 
rész   beszerelvényezve,   járólapozva 
és   kifestve.   A   kertben   kulturált 
parkoló,   zöldellő   fű.   Jelenleg 
történik   az   iroda   bebútorozása, 
valamint   a   gyülekezeti   konyha 
bútorzatának   készítése,   beépítése. 
Év   végére   reménység   szerint   egy 
nyitott   kocsibeálló   is   megépül. 
Köszönet   mindazon   testvéreknek, 
akik sok napot vagy órát dolgoztak 
végig, hogy a gyülekezet új otthona 
szép,   rendezett   környezetben 
lehessen.
Adja meg neked a kegyelmes Isten, 
hogy teljes szíveddel hidd:
Ő   egy   gyermekben   jött   közel 
hozzád, s te is közel lehetsz  hozzá 
mindig
 
gyermeklelkű 
egyszerűségben,   tiszta,   szép 
örömökben,   hűséget   próbáló 
kötődésben   bizalomból   formálódó 
közösségben   közel   lehetsz   hozzá 
szenvedések, próbák óráján, amikor 
tanulgatod   a   csöndet,   jóságából 
sarjadó   mosolyokban   s   az 
emberséges szeretetben. 
Végtelen   szeretetéből   tekintsen   ma 
rád   a   magas   égből,   tekintsen   rád 
emberek arcáról – és ajándékozzon 
meg az igazi Ünneppel.
(részlet Varga Gyöngyi: Áldáskönyv 
c. művéből)
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
Sárbogári építkezés
Karácsonyi áldás
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd (Baross u.2.)   09.00
Sárszentmiklós(Közt.u.200.) 10.30
Nagylók (ref. templom, hónap páros 
vasárnap 15.00)
Mezőfalva (ref. imaház, hónap 3. 
vasárnap 14.00)
Rendszeres  alkalmak
Gyülekezeti bibliaóra: kedd  16.45. 
Baross u.
Énekkar:  péntek 17.30 Baross u.
Bibliaóra: péntek 15.30 Ref. Id. 
Otthona
Fafaragó klub: tavasszal folytatódik
Gitársuli: szerda 16.30
Konfirmandus óra Sárszentmiklós 
(Közt.u.200.) vasárnap 11.30
Hittan
Kipp-Kopp Óvoda: kedd 8.30
Zengő Óvoda: szerda 8.00
Nagylóki Óvoda:szerda  11.00   
Mészöly G. Ált. Isk.: hétfő 12.45 (1-
2.o.); kedd 11.50 (3-4.o.)
Szent István Ált. Isk:péntek 12.40
Sárszentmiklósi Ált. Isk: péntek 
13.45 (4.o)
Nagylóki Ált. Isk: péntek 11.50 
(1.o.); 12.40 (3-4.o.)
Kossuth Zs. Ált. Isk: kedd  14.00
Petőfi S. Gimn.: szerda 14.00 (5-
7.o.)
background image
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
background image
Karácsonyi ünnepkör 
istentiszteleti rendje
Sárbo-
gárd
Sárszent-
miklós
Nagy-
lók
Szenteste 
(dec.24.)
15.30
17.00
-
Karácsony 
ünnepe* (dec. 25.)
09.00
10.30
-
Karácsony 2. 
napja (dec. 26.)
09.00
10.30
15.00
Óév este (dec. 31.)
16.30
18.00
15.00
Újév  (jan. 1.)
9.00
10.30
-
Az esztendő első 
vas. (jan. 2.)
9.00
10'30
-
Vízkereszt 
ünnepe (jan.6.)
15.30
17.00
-
* úrvacsorás istentisztelet
A Hírlevél mellékleteként – az előző 
sikerén   felbuzdulva   –   karácsonyi 
rejtvényt közlünk. A megfejtéseket a 
gyülekezet   címére   postán,   vagy 
személyesen   kérjük   eljuttatni.   A 
helyes   megfejtőket   ajándékkal 
jutalmazzuk!   Beküldési   határidő: 
december 22.
HÍRLEVÉL
                                                         2010. Karácsony
Karácsonyi klub
Szeretettel várjuk hittanosainkat 
gyermekkarácsonyi ünnepségre!
Karácsonyi történet, vetélkedő, 
játék, éneklés, ajándékozás, és ha az 
időjárás megengedi, hógolyózás!
Sárbogárd, Baross utca
december 18 (szombat), 9.00
Nagylók, Általános Iskola
december 19 (vasárnap), 15.00
Őrtorony a Sárvíz mellett
Megjelent a sárszentmiklósi 
evangélikusság történetét bemutató 
kiadványunk! 55 oldal, 70 színes kép, 
gazdag forrásanyag, múltból a jelenig. 
Ára: 1.000,-Ft. Megvásárolható a lelkészi 
hivatalban (Baross u. 2), vagy telefonos 
egyeztetés útján bárhol.
Tel: 0620-824-6760 (Bőjtös Attila)
Kedves Testvérek!
Szeretettel   köszönjük, 
és   továbbra   is   várjuk 
adományaikat,   egyház-
fenntartói   hozzájárulá-
sukat   személyesen, 
banki   átutalással,   vagy 
a   mellékelt   csekkszel-
vényen
 
keresztül. 
Kérjük, a „megjegyzés” 
rovatban tüntessék fel a 
befizetés
 
jogcímét 
(adomány,   egyházfenn-
tartói hozzájárulás, stb).
Gyülekezetünk 
bankszámla-száma: 
10402946-00013533-
00000005
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
700 Sárbogárd, Posta u. 5.   http://sarbogard.lutheran.hu
Bőjtös Attila gyülekezeti mtárs    
0620-824-6760  Attila.Bojtos@lutheran.hu
Minden kedves 
Olvasónknak 
áldott, 
békességes, 
szeretetben 
gazdag 
karácsonyi 
ünnepeket és 
boldog 
újesztendőt 
kívánnak a lap 
munkatársai és a 
Hírlevél 
szerkesztője!
Karácsonyi totó
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031