2004 december

2004december — PDF document, 464Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Gyülekezeti
Gyülekezeti
alkalmaink
alkalmaink
Vasárnapi istentisztelet
Sárbogárd, Porta u. 5.
9.00
Sárszentmiklós, Köztársaság u. 200.
10.30
Rétszilas, Klubterem
kedd 17.00
Nagylók, református templom
15.00 (minden hónap páros vasárnapján)
Bibliaóra
Sárbogárd/Sárszentmiklós
péntek 18.00
(dec. 3-Sm; dec 10-Sb; dec 17-Sm; jan 7.-Sb; jan 14-Sm; jan 21-Sb)
Református Otthon
péntek 15.30
Nagylók, református templom
csütörtök 15.00
Imaóra
Sárbogárd: szerda 17.00
Énekkar
Sárbogárd: szerda 18.00
Konfirmációi elökészít
ő
Sárszentmiklós: vasárnap
18.30
Hittanóra
Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
szerda 7˙30
Kipp-Kopp Óvoda (Sárszentmiklós)
szerda 15.30
Zengő Óvoda (Sárbogárd)
hétfő 12˙30
Mészöly Géza Általános Iskola
kedd 14.00 (felsős)
péntek 13.00 (alsós)
Sárszentmiklósi Általános Iskola
szerda 13.30 (alsós)
csütörtök 13.30 (felsős)
3. sz. Általános Iskola (Töbörzsök)
péntek 14.30 (alsós)
Kossuth Zs. Ált. Isk. és Kisegítő Szakiskola
hétfő
13.20 (5-6. osztály)
hétfő 14.05 (1-4. osztály)
csütörtök 14.05 (7-10. osztály)
Nagylóki Általános Iskola
vasárnap 14.30 (Örömhír Klub)
Petőfi Sándor Gimnázium
kedd 15.00
Szeretettel várunk mindenkit!
Er
ő
s vár a mi Istenünk!
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVÉL
HÍRLEVÉL
2004.
2004.
DECEMBER
DECEMBER
“Ezt mondja az Úr: Én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok! Már készítem az utat a
pusztában, a sivatagban folyókat
fakasztok.”
(Ézs 43,19)
7000 Sárbogárd, Posta u. 5.
Telefon: 06-25-460-460
Postacím
Postacím
:
:
Bőjtös Attila gyülekezeti munkatárs
7000 Sárbogárd, Posta u. 5
Tel: 06-20-824-6760
E-mail:
Honéap:
background image
Beköszönt
Beköszönt
ő
ő
Hosszú idő után újra útnak indítjuk a gyülekezeti Hírlevelet. Egyrészt
azért, mert egyre többen jelezték, hogy hiányát érzik e hírmondónak – és ez nekem is
jólesett – , másrészt pedig olyan eseménydús volt a mögöttünk lévő néhány hónap, hogy
illő megírni krónikáját. Persze nem csak a múltra szeretnénk visszatekinteni. Sőt: abban
a reményben bábáskodunk a Hírlevél újjászületésén, hogy minden általunk ismert
evangélikus testvér otthonába eljut, s azt ébreszti fel bennük: nekem valahol van egy
gyülekezetem. Olyanok is kézbe veszik majd, akik talán évek óta távol maradtak a
gyülekezettől – pedig hogy vágyunk arra, hogy velünk együtt ők is hozzálássanak
gyülekezet közösségének építéséhez. Hogy megismerve az Úr Jézus szeretét és Őt
magát, otthont találjanak e kicsiny, de hitében meginduló, újjáformálódó gyülekezet
közösségében.
Ha bárkiben is ilyen elhatározás érlelődik e Hírlevél nyomán, már minden
fáradtságot és nyomdaköltséget megért e kiadvány.
Bőjtös Attila
Ádventi gondolatok
Ádventi gondolatok
ÜRÖGDI FERENC: Adventi csillagok
1. Az Úr kedvét nem tudja szegni semmi: 2. Énünk, e régi: durva, önző, álnok-
arcának fénye újra ránk ragyog,
arcának fénye mégis ránk ragyog,
s míg egymásnak készítünk szörnyű gyilkot:így könnyül terhünk, s válnak
hordhatóvá
kigyúlnak az adventi csillagok …
álmatlan éjek, kínos nappalok …
3. Ezernyi okból hallgatunk! Mily bántó! 4. Vak gyűlölettől izzik szívünk és szánk,
Arcának fénye mégis ránk ragyog,
Arcának fénye mégis ránk ragyog,
hogy oldódjék szelíd szavakra nyelvünk, hogy tudjunk adni, s tudjunk kérni mindig
s némán szóljanak e kitárt karok …
szívek mélyén fogant bocsánatot.
5. Az Úr kedvét nem tudja szegni semmi:
ezért hisszük: lesznek még hajnalok,
ezért gyúltak ki az idén is újra
karácsonyt jelző, drága csillagok!
Alapige: Zakariás próféta könyve:9,9.
Téma: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz…”.
Advent: lat. advenio, adveni, adventus – odajön, megérkezik, eljön, közeledik. Ebből a
jelentésből ered az ünnepsorozat elnevezése, ugyanis egy egészen különös király érkezik
hozzánk
Esperesi vizitáció
Esperesi vizitáció lesz gyülekezetünkben december 16.-án. A tavalyi látogatáson
elhangzott építõ kritikák és biztatások sok segítséget jelentettek már akkor. Reméljük,
hogy most is hasonlóan testvéri légkörben tekinthetjük át a gyülekezet
adminisztrációját,
pénzügyeit, s gondolkodhatunk együtt egyházi elöljáróinkkal gyülekezetünk fõbb
kérdéseirõl.
Gyermekkarácsony
Idén elõször kifejezetten gyermekek számára karácsonyi ünneplést szervezünk.
Hittanosok mûsora, éneklés, játékos vetélkedõ, ajándékozás, szerény vendéglátás
várja az érdeklõdõ gyerekeket és hozzátartozóikat. Idõpont és helyszin:
December 19. (vasárnap) Nagylók (Általános Iskola): 14.30
December 20
. (hétfõ) Sárbogárd (evangélikus templom, Posta u. 5.): 15.00
A templom és gyülekezet
A 2005-ös évben különösen is szeretnénk a miklósi templomra figyelni. Ennek
előkészítéseként egy kiállítást tervezünk, amelyen helyet kap néhány értékesebb
gyülekezeti használati tárgy és dokumentum. Ezúton kérjük az olvasókat, hogy ha
bármilyen régi fénykép, levél, személyes emlék van a birtokukban, amely a
templomunk, vagy tágabb értelemben evangélikus gyülekezetünk múltjáról
tanúskodik, legyenek szívesek azt eljuttatni hozzánk. Gondos leltárba vétel után
néhány hétre kölcsönkérjük, s a kiállítás után épségben visszaszolgáltatjuk. Bízunk
benne, hogy nem csak a nem-evangélikus érdeklődők, hanem mi magunk,
gyülekezeti tagok is jobban megismerjük múltunkat – hogy belőle erőt meríthessünk
a jövőhöz.
A karácsonyi és újévi ünnepkör
istentiszteleti alkalmai
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Nagylók
Karácsony este (dec. 24.)
15.30
17˙00
-
Karácsony ünnepe (dec. 25.)
9.00
10˙30
15.00 (ref.)
Karácsony 2. napja (dec. 26.)
9.00
10˙30
15.00 (ev)
Óév este (dec. 31.)
15.30
17.00
Újév (jan 1.)
9.00
10˙30
Újév utáni vasárnap (jan 2.)
9.00
10˙30
15.00 (ref.)
Vízkereszt ünnepe (dec. 6.)
16.30
18.00
15.00 (ev.)
Vízkereszt utáni 1. vas. (dec. 9.)
9.00
10˙30
15.00 (ev.)
background image
A sorozat ötletét Klaus Douglass német evangélikus
lelkész Az új reformáció c. könyve adta.
Előadók református részről: Gottfried Richárd és
Bea, alapi lelkészházaspár; Hegedűsné Erdődi
Judit sárszentmiklósi lelkész. Evangélikus
szolgálók: Melis Orsolya diakónus-lelkigondozó;
Bőjtös Attila és felesége Veronika gyülekezeti
munkatárs ill. kántor.
Nagylóki reformáció
Nagylókon, ezen a kicsiny településen különösen is
rászorulunk az együttmunkálkodásra a misszió
területén. Nem volt tehát nehéz közös istentiszteleten
ünnepelni reformáció napján. Szilágyi Sándor
sárkeresztúri református lelkipásztor igehirdetéssel,
mi, evangélikusok pedig énekkel és verssel
szolgáltunk. A képen: közös úrvacsora.
Gyülekezeti honlap
Október végétől él, és azóta is folyamatosan bővül gyülekezetünk honlapja. Akik nem
ismerik az internet világát, azoknak röviden annyit, hogy ennek segítségével már bárki a
világon – Ausztráliától Dél-Afrikán át Mezőfalváig – megismerkedhet gyülekezetünkkel,
nyomon követheti a történéseket, képeket nézegethet, olvashat gyülekezetünk
történetéről, alkalmairól. Cím:
Új telefonszám
Ezentúl a 0620-824-6760-as mobiltelefonszámon érhetnek el a kedves testvérek.
Közeljöv
Közeljöv
ő
ő
Evangelizáció
November 29-től december 1-ig három napon keresztül vendég igehirdetõ szolgálatával
evangélizációt tartunk. Széll Bulcsú kispesti evangélikus lelkipásztor látogat
gyülekezetünkbe és hirdeti a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Két helyszinen is várjuk
az érdeklõdõket:
Nagylók, református templom:
16.00
Sárbogárd, evangélikus templom (Posta u. 5.):
18.00
Program: A HIT GYŐZ... a látni akaráson; a büszkeségen; a halálon
A tv egyik csatornáján közvetítettek egy szórakoztató játék-sorozatot Csalóka
címmel. Az egész játéknak az a lényege, hogy 3 színművész elmond egy-egy epizódot az
életéből, amelyből csak az egyiküké az igaz, a másik kettő feladata az, hogy minél
hihetőbben hazudjon, és becsapja a negyedik játékost. Minél hihetőbben hazudsz, annál
több pontot szerezhetsz! Lehet, hogy ez egy műsort nézve szórakoztatónak tűnik.
Azonban egy kicsit gondolkodjunk! Nekünk hogy esik, ha bennünket csapnak be, esetleg
ezzel meg is károsítva? Mégis tömeges méretekben jellemző mindenféle társadalmi
szinten a csúsztatásnak, sikkasztásnak, elfedésnek, elferdítésnek … nevezett hazugságok,
hamisságok sorozata.
Egészséges lelkiismeretünk alapján az igazságra vágyunk, a valóságot keressük.
Amikor valami gyanússá válik, rögtön a valóságot, az igazságot akarjuk felfedni. Az is
egyértelmű, hogy akár ékszerek, akár műalkotások esetében lényegesnek tartjuk a
valódiság vizsgálatát. Az újszövetségi görög nyelvben ezt az „alétheia” szó fejezi ki.
Gazdag a jelentéstartalma, ugyanis igazságot, valóságot és őszinte hozzáállást egyaránt
jelent. Csakhogy olykor mégis megnyilvánul bennünk valamilyen hazugságra késztető
erő. Tudjuk, hogy nem lesz jó következménye, mégsem vagyunk képesek megállni, hogy
ne tegyük.
-Vajon miért van ez így?
Már pici korban megnyilvánul, amikor sokszor még mi is enyhítve füllentésnek
nevezzük. A felnőttől a gyermek ezen a területen abban különbözik, hogy esetleg nem képes
annyira sokáig magában tartani, együtt élni a hazugsággal. A felnőtteknél, noha árnyalatok
vannak, mégis állítható, hogy sokkal kifinomultabban képesek művelni. Egy darabig egymás
szemébe nézve is megy. A méreteit most nem is részletezzük.
Ott találjuk a Bibliában is a hamis prófétákat, valamint Istennek az őket leleplező
szavait is: Hazugságot prófétálnak, álnokság az ajkukon.
Bennük a hazugság lelke munkál, amely a hazugság atyjától származik, aki a Sátán.
Bennünket talán inkább az foglalkoztat, hogy a körülöttünk sokak által
megfogalmazott igazságokról értesülve vajon létezik-e az abszolút igazság. Van-e ilyen
mérce, norma, amihez mi igazíthatjuk értékrendünket. Olyan igazság, amely nem változik, és
teljes bizonyossággal számíthatunk rá.
Ádventi üzenet számunkra az idén, hogy : Királyod érkezik hozzád, aki igaz.
Az ószövetségben Ézsaiás prófétán keresztül Isten így nyilatkozott Róla: „A bűnösök közt
adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem
beszélt álnokul…. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket.”
Az újszövetségben az evangélium alapján az egyik gonosztevő a kereszten így szólt a
másikhoz: Mi ugyan jogosan vagyunk az ítélet alatt, mert bűneink méltó büntetését
kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el.
Ugyanakkor Jézus önmagáról is kimondja
az ’én vagyok’ mondásai egyikében, hogy: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki
sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
-’Alétheia’-igazság, valóság, őszinteség.
Vegyük a 8.parancsolatot. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Isten nekünk adott törvénye is Fiában, Jézus Krisztusban telt be. Luther Márton így
ír
erről magyarázatában: Sok mindennel együtt van egy kincsünk, ami a becsület, a jó
hírünk.
background image
Azt mondja: „Hiszen az egész emberen és emberben nincsen semmi, ami egyházi és
világi ügyekben többet és szélesebb körben használhat vagy árthat, mint a nyelv, pedig
ez a legkisebb és leggyengébb tagja. Szólhatunk vele igazságot, ugyanakkor hamisságot.”
Mennyire elgondolkodtató az a nagyon nehéz helyzet, amikor egy
szeretett hozzátartozónk emberileg gyógyíthatatlan betegként a kórházban fekszik, és az
orvos csak velünk közli a valós állapotát. Elindul a kölcsönös áltatás folyamata. Egy
nagyon kemény, olykor végletes játék. Játék egymás idegeivel, életével. Látszólag
egymást kíméljük! Látszólag! Ahelyett, hogy még az utolsó, földi ajándék időszakot a
legfontosabbakkal töltenénk: a készüléssel, a másik felkészítésével a valósággal
szembenézni, az Úr elé állásra készülni.
Még egy szemléletes példa van előttem: egy mitológiai alak, Narküsszosz
királyfi, aki állandóan az erdei patak tükrében gyönyörködött önmagában. Oscar Wilde
továbbfejlesztve a történetet így folytatta: Az erdő minden lakója arról beszélt, hogy ez a
Narküsszosz milyen szép. Az egyik megkérdezte a pataktól is, hogy mi a véleménye róla.
Erre a patak így felelt: -Én nem tudom, mert amikor fölém hajolt, én mindig a saját
fodraimat nézegettem az ő szemének tükrében!
-Szükségünk van egymásra mint tükörre, akiben megvizsgálhatjuk magunkat.
Csakhogy a bűn torzító hatása miatt egymás számára is csak torzító tükörképet vagyunk
képesek mutatni.
Van Valaki, aki korrigálni tudja ezt a torzítást. Ő az érkező igaz Király, Isten
Fia, Jézus Krisztus. Az ő tükrében, igéjében megismerhetjük igazán önmagunkat, a
valós állapotunk
at, „amint vagyunk, sok bűn alatt” elveszetten. Ez önmagában nem
örömhír, hanem kétségbeejtő üzenet lenne számunkra! Istenünk azonban Jézus
Krisztusban elveszettségünkben lehajol hozzánk, felemel, megigazít, helyre állít,
velünk van! Legyen mindez élő, személyes, megmentő üzenet számunkra, hogy az
igaz Királyt nyitott szívvel, teljes bizalommal fogadjuk! Ámen.
Melis Orsolya
Hírek, események
Hírek, események
Újra esküv
ő
2004 augusztus 14.-én több évtizedes
"kihagyás" után újra evangélikus fiatalok kötöttek
házasságot gyülekezetünkben. A zsúfolásig megtelt
és gyönyörûen feldíszített sárszentmiklósi
templomban fogadtak egymásnak hûséget és kérték
közös életükre Isten áldását Bõjtös Attila, a
gyülekezet vezetõje, és Fûke Veronika. Az esküvõi
istentiszteleten Fûke Szabolcs tordas-gyúrói,
valamint Verasztó János répcelaki lelkész szolgált, s énekléssel mûködtek közre az ifjú
házasok barátai.A templomi esküvõ utáni menyegzõ már az Általános Iskolában zajlott
közös énekléssel, játékkal, áhítattal, jóízû beszélgetéssel - Isten iránti hálával és örömmel
mindenki szívében.
Szolgálatba iktatás
Úrvacsorai istentisztelet keretében iktatta be
Bencze András
esperestestvérünk a
gyülekezet két új szolgatársát. Melis
Orsolya
diakónus-lelkigondozói, Bõjtösné
Fûke Veronika
kántori feladatokat lát el. Az
istentiszteleten bemutatkozott a kántornõnk,
Veronika által vezetett gyülekezeti énekkar,
míg Isten Igéjét Orsolya hirdette. Hálásak
vagyunk Istennek ezért a nagyon "lelki"
istentiszteletért, és két új szolgálónkért.
Új szolgálatok
Szeptembertől új gyülekezeti alkalmak indultak útnak. Először az imakör és az
énekkar született meg, majd nemsokára Rétszilason bibliaóra alakult, november
elejétől az átmenetileg szünetelő nagylóki bibliaóra is folytatódott. Ugyancsak
szeptembertől az eddigi hittancsoportok mellett a miklósi Kipp-Kopp Óvoda, a
bogárdi Zengő Óvoda, és a töbörzsöki Aprajafalva Óvoda, valamint a Kossuth Zs.
Általános Iskola és Kisegítő Szakiskola is otthont ad hittancsoportoknak. Nagylókon
pedig – a nyári táborból – heti rendszerességgel Örömhír-Klub alakult gyermekek
számára. Az alkalmak pontos időpontját és helyszinét a Gyülekezeti alkalmak
rovatban közöljük.
Gyermekevangelizációs
előadás
2004 október 11-én hétfõn 17 órakor a
Sárszentmiklósi Klubkönyvtár Nagytermében
Margaret Ann Bash, a CEF gyermekevangélizációs
szervezet misszionáriusa tartott elõadást "Hogyan
maradhat talpon egy gyermek ebben a feje tetejére
állt világban?
" címmel. Az elõadásra
gyermekmunkásokat és olyan szülõket és
nagyszülõket vártunk, akik Jézus Krisztus útjára
szeretnék tanítani gyermekeiket, unokáikat. Margaret kísérője, Vágó Angéla pedig a CEF
magyarországi szervezetéről a VISZ-ről (Vasárnapi Iskolai Szövetség) beszélt, s ajánlott
a gyermekmunkához hasznos segédanyagokat.
Reformáció heti el
őadássorozat
Október utolsó hetében közös elõadássorozatot tartottunk a miklósi református
testvérekkel. Hat napon keresztül arra kerestük a választ, hogy a létszámban fogyó,
lelkiekben kiüresedõ egyházainkban hogyan élhetjük meg a biblai értelemben vett
keresztyén gyülekezet lelki növekedését. Ehhez alapvetõ szemléletváltásra, valóban új
reformációra van szükségünk - személyes hitéletünkben és
gyülekezeteinkben egyaránt.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930